yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Sihteerin oikea tapa kirjoittaa asiakirjoja?

Voiko sihteeri jälkikäteen, puhtaaksikirjoitusvaiheessa, muokata kokouksissa jo hyväksyttyjen esityslistojen sanamuotoja tai kokouksessa tehtyjen päätösten kirjaustapaa , jos ne on jo kokouksessa päätetty kirjata pöytäkirjaan juuri tietyssä muodossa?

Ongelmaksi on muodostunut se, että muokatessaan näitä sanmuotoja jälkikäteen, myös asiasisällöt toisinaan muuttuvat. Tällöin päätöksestä ei toisinaan saa enää selvää - tahi sen sisältö on erilainen kuin kokouksessa tehtiin. Tätä sihteeri ei kuitenkaan itse huomaa, vaan sanoo muokkaavansa vain kirjoitusasua sanoen, että sihteerinä hän päättää ja tietää, missä muodossa asiat tulee esityslistoihin/ pöytäkirjoihin kirjoittaa.

Mikä ratkaisuksi?

Jos kokous on päättänyt jostakin tietystä sanamuodossa, tulee se myös pöytäkirjaan näin kirjata. Usein tällaisissa ongelmatilanteissa auttaa se, että sihteeri lukee ääneen sen kirjauksen, jonka on muistiinpanoihinsa kirjannut päätökseksi. Tämä sitten kirjataan täsmälleen tässä muodossa pöytäkirjaan. Joissain tapauksissa pöytäkirja on kirjoitettu ja hyväksytty kokouksessa.

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!