yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Keskustele ja kysy yhdistysasioista

Täällä suomalaiset yhdistysaktiivit keskustelevat yhdistystoimintaan liittyvistä asioista. Kysy kysymyksesi tai auta toisia asiantuntevalla vastauksellasi.

« Kaikki keskustelut

Vuosikokouksen siirto

Voiko hallituksen kokouksella siirtää vuosikokouksen ajankohtaa yli säännöissä mainitun aikarajan? Seuraavaan kuukauteen.
Näyttäisi siltä, että muuten vuosikokoukseen ei ehdi tarvittavaa määrää hallituksesta, ja siis kokous tiedetään jo etukäteen ei-päätösvaltaiseksi siitä syystä.

Yhdistyslain 24§ määrittää yksiselitteisesti että yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Hallituksen tulisi siten kutsua vuosikokous koolle sääntöjen määräämällä tavalla.

Tiedän kyllä että kokouksia on pidetty sääntöjen määräämän ajankohdan jälkeenkin. Tällöin kuitenkin saattaa muodostua valitusperuste, jos joku yhdistyksen jäsenistä kokee että hallitus ei ole huolehtinut tehtävistään.

Uutta Pölytön yhdistys -blogissa

Yhdistysavaimen blogissa kirjoitetaan yhdistyksistä ja netistä.
Lue uusin kirjoitus tästä!